Sporobond

Přečtete si

Publikováno v časopise FOND SHOP 04/2011  

                                

Charakteristika a investiční strategie

SPOROBOND je jeden z největších dluhopisových fondů v České republice, který je určen pro střednědobé až dlouhodobé investování s doporučeným investičním horizontem tři roky a déle. Realizuje výnosy z kvalitních, zejména tuzemských státních a firemních dluhopisů.

Pravidelně i jednorázově

SPOROBOND jako konzervativní dluhopisový fond je důležitým stavebním kamenem každého investičního portfolia. Investor od tohoto fondu může při dodržení doporučeného investičního horizontu očekávat vyšší výnos než u fondů peněžního trhu. Od svého založení přináší svým investorům zhodnocení 2,2 % p.a. nad průměrnou úroveň inflace. Její průměrná výše je od roku 1998 na úrovni 2,8 %.

Je optimálním produktem pro pravidelné investování především pro konzervativněji laděné investory. Průměrný roční výnos pravidelné měsíční investice do SPOROBONDu od jeho založení 1.4.1998 do 31.12.2009 je 3,3 % p.a.

Investiční strategie fondu

Dle statutem fondu definované investiční strategie jsou tak peněžní prostředky investovány do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů, a do jiných dluhových cenných papírů s ratingem na investičním stupni povolených zákonem. K zajištění úrokového, měnového a kreditního rizika využívá SPOROBOND finančních derivátů. Průměrná doba do splatnosti je aktivně řízena s ohledem na očekávání budoucího vývoje úrokových sazeb a to takovým způsobem, aby bylo dosaženo cílů fondu.

Sporobond - video

 

Upozornění k videospotu:

 

Uvedený výnos je průměrný roční výnos pravidelné měsíční investice do podílového fondu Sporobond od jeho založení 1. 4. 1998 do 30. 11. 2009. Zdroj: Investiční společnost České spořitelny, a.s. Upozorňujeme, že hodnota investované částky a výnos z ní může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Správcem Sporobondu je Investiční společnost České spořitelny. Další informace včetně úplných názvů fondů naleznete ve statutech fondů, které Vám poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny a na www.iscs.cz.

SPOROBOND investuje především do střednědobých státních a kvalitních firemních dluhopisů, jejichž výnos do splatnosti je obvykle vysoko nad výnosem krátkodobých depozit. Manažer fondu aktivní správou využívá i krátkodobé investiční příležitosti na trhu státních i firemních dluhopisů a velmi pružně reaguje na vývoj jejich cen.


 


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Top 5